Agressie en geweld op het werk

Agressie en geweld op het werk

Agressie bij gemeenten: werkboek

Sommige gemeentelijke ambtenaren komen in aanraking met agressief gedrag van klanten. De redenen voor dit agressieve gedrag zijn uiteenlopend. Zo wil de ene klant zijn frustratie uiten en wil de ander iets gedaan krijgen van de betrokken werknemer. Zulk gedrag is onacceptabel en gemeentebestuurders hebben dan ook de plicht om er alles aan te doen om agressie te voorkomen en slachtoffers goed op te vangen en te begeleiden. Naast het agressieve gedrag van klanten merken gaan sommige werknemers van gemeenten niet altijd even vriendelijk met elkaar om. Onder de term pesten op het werk valt een reeks van gedragingen, zoals bespotten, het werk onaangenaam maken, isoleren en roddelen, die het functioneren van een werknemer ernstig kunnen belemmeren. Zowel agressie en geweld als pesten op het werk zijn niet bevorderlijk voor de arbeidsverhoudingen. Bovendien staat dit een goede dienstverlening aan klanten in de weg. Dit werkboek is bedoeld als ondersteuning om gericht beleid te ontwikkelen dat beide vormen van ongewenst gedrag zal terugdringen. Daarmee draagt dit werkboek Agressie en Pesten op het werk bij aan het realiseren van de doelstellingen uit het Arboconvenant Gemeenten.