De Twentse methode

De Twentse methode

Ik had nog nooit van de Twentse methode gehoord, terwijl ik inmiddels 35 jaar regelmatig in Twente ben. De methode bestaat uit het onderling ‘oplossen’ van een verschil van mening, waarbij de ene partij niet schuwt om leugens te verspreiden, vertrouwelijke informatie te misbruiken en te dreigen met een gerechtelijke procedure. Het speelveld is niet gelijk, want het gaat hier om een particuliere verkoper van een stuk grond tegenover een particuliere koper, die echter de steun heeft van een in de regio goed bekend staand architectenbureau, een notariskantoor en een asbestsaneringsbedrijf. Er wordt een vies spelletje gespeeld om de verkoper van de grond op de knieĆ«n te krijgen. Dat wil zeggen de verkoper, wordt ruim na de verkoopdatum, gesommeerd een behoorlijk deel van de saneringskosten voor zijn rekening te nemen. Terwijl hij in het hele proces een onderzoeksbedrijf had ingehuurd om te onderzoeken waar wat voor vervuiling in de grond aanwezig was. Dat leverde een zeer gedegen rapport op waarin precies is omschreven waar vervuiling in de grond is aangetroffen. Niemand twijfelde aan de resultaten en niemand vond het nodig om nog nader onderzoek uit te voeren. Nu er toch nog wat werd gevonden op een onbekende plek, werd de verkoper gemaand mee te betalen. Volkomen onterecht en gebaseerd op het bewust in de wereld brengen van leugens en onwaarheden, die ook niet bewezen konden worden. En dan aandringen op een minnelijke oplossing, dus betalen. Dat is de Twentse methode of in mijn woorden gewoon schandalige praktijken. Het spelletje werd meegespeeld door bedrijven die in de regio goed bekend staan, maar waar ik hier de naam niet zal noemen.

Door de poot stijf te houden, een rechtsbijstand adviseur in te schakelen en stug vol te houden dat hier een ongelooflijk partij onzin wordt verkocht, is het de verkoper gelukt om geen cent te betalen. Deze schandalige praktijk siert Twente niet en hoort te stoppen.

Comments are closed.