5D aanpak

5D aanpak

[av_heading tag=’h1′ padding=’10’ heading=’Met 5D aanpak toekomstbestendig ‘ color=” style=” custom_font=” size=” subheading_active=” subheading_size=’15’ custom_class=”][/av_heading]

[av_textblock size=” font_color=” color=”]
In het boekje presenteren we 5D’s die moeten zorgen voor een grotere dynamisch in de gemeentelijke organisatie. Ons uitgangspunt is dat de medewerker van de gemeente toegevoegde waarde moet leveren aan de samenleving en dat kan alleen als de organisatie daarop is ingesteld. Om kort te zeggen: regels, systemen en leidinggevenden moeten zo zijn ingesteld dat zij de medewerker optimaal ondersteunen bij het leveren van de toegevoegde waarde. Dit lijkt eenvoudig maar dat zal nog een hele opgave zijn want het betekent afscheid nemen van regelzucht en leidinggeven op basis van wantrouwen. De traditionele kramp bij overheden (net zoals overigens bij veel organisaties) is om regels te stellen als er iets fout gaat. Zeker nu gemeenten verantwoordelijk zijn voor de drie decentralisaties, kunnen we erop wachten dat er iets fout gaat en dat dat dan breed wordt uitgemeten in de media.

In vogelvlucht zijn de 5D’s:

  • Doorlichten van de organisatie: is een interactief proces van het management en de medewerkers van de organisatie: wat is de lange termijn visie en welk type medewerker is straks nodig?
  • Doorbreken van structuren: gaat over het herinrichten van een organisatie op een manier die afrekent met oude bureaucratische principes.
  • Doorselecteren van talent: zet het aanwezige talent in op de klussen in de organisatie. Maak een goede mix van talent en klus, werk bijvoorbeeld met een klussenmarkt.
  • Doorontwikkelen van medewerkers: door allerlei veranderingen en vernieuwingen zal het werk dat nu door een medewerker wordt gedaan over een aantal jaren niet meer bestaan. Kortom medewerkers en organisatie moeten permanent blijven investeren in de ontwikkeling en inzetbaarheid.
  • Doorverbinden met andere organisaties: verbindt de eigen organisatie met andere organisatie door het werken in netwerken. Daarmee ontschotten we de arbeidsmarkt bij de overheid en komt meer mobiliteit op gang.

In het blad HR Overheid nr 7 van 2014 schreven we een kort artikel waarin we de hoofdlijnen van onze gedachten bespreken. Download hier het artikel uit HR Overheid.

Ik ben geïnterviewd voor het PM (decembernummer PM dec 2014 nr 10), waarin vanuit een ander perspectief is ingegaan op het boek. Ook Bram Steijn is voor dit artikel geïnterviewd en dat levert naar mijn mening een mooi artikel op.

In december tenslotte verschijnt nog een artikel van Jeroen Pepers en mij in het blad Bestuurswetenschappen over onze 5D’s, waar we nieuwe inzichten beschrijven. We geven aan dat het met name individuele medewerkers zijn die meerwaarde creëren voor de gemeente en dat het daarbij van belang is dat er voortdurend wordt geleerd. Dat leren vindt grotendeels in het werk plaats en om die reden zal nagedacht moeten worden over de vraag hoe het werk wordt vormgegeven. Werken in zelfsturende teams, waarbij een medewerker en het team veel ruimte hebben om zelf (binnen kaders) te kunnen besluiten is een goede voorwaarde. Bert van Ravenhorst (gemeente Maassluis) geeft commentaar op onze aanpak waarbij hij laat zien wat de werkwijze is van zijn gemeente.

Zodra het artikel is verschenen wordt het hier opgenomen.

Het boek Dynamische gemeenten is te bestellen bij de Sdu (zie https://www.sdu.nl/de-dynamische-gemeente.html)
[/av_textblock]