Zorg en Welzijn

Zorg en Welzijn

[av_heading tag=’h1′ padding=’24’ heading=’Zorg en welzijn’ color=” style=” custom_font=” size=” subheading_active=” subheading_size=’15’ custom_class=”][/av_heading]

[av_textblock size=” font_color=” color=”]
Onderzoek naar de arbeidsmarkt Zorg en Welzijn

Het arbeidsmarktprogramma Zorg en Welzijn is een omvangrijk onderzoeksprogramma dat de arbeidsmarktontwikkelingen in de zorg en welzijn (welzijn, jeugdzorg en kinderopvang) in beeld brengt. Voor dit programma deed ik in 2014 onderzoek onder werkgevers naar het HRM-beleid. Dit heeft een rapportage opgeleverd met vooral cijfers zonder een duiding. Het rapport ‘Werkgeverenquête 2014. Het HRM-beleid in de zorg en welzijn’ vind je hier.

Aan het eind van dit jaar worden de rapporten over de werkgeverenquête 2015 en de werknemersenquête 2015 gepubliceerd. De eerste rapportage gaat over de effecten van beleidsmaatregelen voor werkgevers in de zorg en welzijn, het tweede rapport doet verslag van hoe werknemers aankijken tegen hun werk, loopbaan, arbeidsomstandigheden en mobiliteit. Wat in beide onderzoeken nieuw is is dat de huisartsen meedoen. Het interessante hieraan is dat in veel branches er sprake is van een krimp van de werkgelegenheid, terwijl bij de huisartsen er sprake is van een groei door de overheveling van taken naar de 1e lijn. Verder is opvallend dat branches steeds meer gebruik maken van vrijwilligers en mantelzorgers, met andere woorden er vindt een verdringing plaats op de arbeidsmarkt van betaald naar onbetaald werk.

De data van deze onderzoeken zijn openbaar en zijn te vinden op www.azwinfo.nl. Op de website www.publicatiesarbeidsmarktzorgenwelzijn.nl zijn publicaties te vinden die betrekking hebben op deze branches.
[/av_textblock]

[av_textblock size=” font_color=” color=”]
Scholingsplannen in ziekenhuizen

Voor de Stichting Arbeidsmarkt Ziekenhuizen (StAZ) deed ik samen met Ellen Harsma onderzoek naar scholingsplannen in ziekenhuizen. Het onderzoek had drie doelen:

  • inzicht verkrijgen in de manier waarop ziekenhuizen werken met scholingsplannen;
  • inzicht in voor welk type scholing de scholingsmiddelen worden ingezet;
  • het leveren van informatie over faciliteiten regelingen voor scholing bij ziekenhuizen.

Het onderzoek leverde het rapport met de titel Scholingsplannen in ziekenhuizen. Kwantitatieve en kwalitatieve verkenning naar de ervaring van HRM-medewerkers, OR-leden en medewerkers van ziekenhuizen op.
[/av_textblock]