Zorgverzekeraars en zinvolle informatie om te kiezen

Zorgverzekeraars en zinvolle informatie om te kiezen

Woensdag 18 november stond in het NRC een artikel over de premies van zorgverzekeraars. De dans om de klant is weer begonnen. Loont het de moeite waard om een overstap te maken naar een andere verzekeraar en waar moet je opletten? Maar welke informatie heb je nodig om een overstap te overwegen, wie is bereid om zorgpolissen naast elkaar te leggen en te vergelijken. En zijn ze eigenlijk wel goed vergelijkbaar? Natuurlijk zijn er vergelijkingssites, maar dan nog blijft het een enorme zoektocht, waarbij je bereid moet zijn om polissen naast elkaar te leggen en vooral ook je af te vragen wat heb ik nodig (en vooral ook wat niet)? Waarom kan het niet anders? Als ik denk aan de discussie over big data dan is mijn idee dat het makkelijker zou moeten zijn om voor jezelf een beeld te vormen wat je nodig hebt. Daarbij denk ik aan het opstellen van profielen per leeftijdscategorie waarin de zorgconsumptie wordt gegeven. Deze informatie kan je dan gebruiken als een referentie voor het maken van een keuze. Dus in de leeftijdscategorie 55-65 jaar is de gemiddelde zorgconsumptie fysiotherapie, huidaandoeningen etc. Verzekeraars hebben deze gegevens natuurlijk in hun bezit, want ik lees met enige regelmaat artikelen over de zorgconsumptie van verpleegkundig personeel. Naar mijn mening zijn de gegevens van de verzekerden en die mogen deze gegevens ook weer terugkrijgen om keuzes op te baseren. Om het solidariteitsprincipe overeind te houden valt er vast wel iets te bedenken in de opstelling van de premies. Wordt het niet tijd om zorgverzekeraars te vragen om gegevens van verzekerden, uiteraard anoniem, openbaar te maken zodat we in staat zijn om goede vergelijkingen te maken met onze leeftijdsgroep? Het is niet de waarheid die dit oplevert, maar wel een goede referentie voor het nemen van beslissingen.

Comments are closed.